Money Balance helpt mensen met schulden. Wij maken personen en huishoudens financieel gezond, ongeacht de hoogte van uw schuld. Budgetbeheer voor iedereen, focus op een schuldenvrije toekomst.

Over Money Balance

Money Balance helpt personen en huishoudens om weer financieel gezond te worden. Ongeacht de hoogte van uw schulden voeren wij het contact met schuldeisers.

Door een heldere administratieve opzet naar schuldeisers toe kunnen wij binnen een geringe periode een plan aanbieden. Money Balance is uw eerste stap naar financiële rust.

Wacht niet te lang om hulp te vragen. Uit ervaring weten wij dat er vaak al beslaglegging is op salaris of uitkering. Voorkom dit en maak vrijblijvend een afspraak.

1. Intakegesprek

Na telefonisch contact te hebben gehad komen wij vrijblijvend bij u langs voor het intakegesprek. Tijdens dit gesprek stellen wij ons voor en leggen wij uit hoe Money Balance te werk gaat. Zo wordt duidelijk wat Money Balance voor u kan betekenen.

2. Inventarisatie

Samen met u starten wij uw dossier op aan de hand van de door u aangeleverde gegevens. Vervolgens worden uw inkomsten en uitgaven voor ons inzichtelijk. Ook maken wij afspraken met u over het verloop van het traject.

3. Aanschrijven instanties

Uit de inventarisatie blijkt welke instanties wij aanschrijven. Bijvoorbeeld de woningbouwvereniging (huur), uw energie- en drinkwaterleverancier. Alle instanties worden door Money Balance aangeschreven en op de hoogte gesteld van het traject.

4. Balans opmaken

Na ongeveer 6 weken hebben wij inzicht in de precieze stand van zaken. Op basis van uw inkomsten of uitkering bepalen wij de maximale afloscapaciteit door middel van een VTLB-berekening.

5. Samenstellen aflossingsplan

Voor elk dossier worden afspraken op maat gemaakt met de desbetreffende schuldeisers. In de meeste gevallen starten we met inloop van huurachterstanden (bijvoorbeeld om huisuitzetting te voorkomen) en schulden bij het CJIB.

6. Start aflossing en/of afkoop

Na akkoord van schuldeisers begint het aflossen en/of afkopen van schulden. Het afkopen van schulden is een traject van minimaal 36 maanden waarin wij ons aan de gemaakte betalingsafspraken met schuldeisers houden.

Wat is budgetbeheer?

Een budgetcoach kan worden ingezet bij mensen met financiële problemen met als doel het op orde brengen van de financiële huishouding, ongeacht de hoogte van de schuld. Dit geldt ook voor mensen die geen inzicht hebben in hun inkomsten en uitgaven. Schulden zijn geen vereiste.

Oorzaken van schulden kunnen zijn: geen financieel overzicht hebben, geen keuzes maken, teveel geld uitgeven, inkomen niet op niveau hebben, verkeerde afspraken met schuldeisers, echtscheiding etc.

De rol van Money Balance?

Money Balance helpt u om orde te scheppen in uw financiële situatie. Wij laten zien waar het misgaat en coachen u op uw gedrag ten opzichte van geld en uitgaven. Door middel van een inkomsten- en uitgavenoverzicht maken wij duidelijk waar de onbalans ontstaat en hoe dit op te lossen.

Na het coachingstraject (gemiddeld 3 - 5 jaar) bent u zelf in staat uw financiële huishouding te voeren.

Opzoek naar de eerste stap in financiële rust? Neem vrijblijvend contact op met Money Balance.